Workshops

Geloof in Ecologish bouwen

Wij geloven in Ecologisch Bouwen als een manier om mooie ruimtes te creëren, die vriendelijk zijn voor de gezondheid en het milieu.

Wij geloven in de toepassing van Ecologisch Bouwen als een manier om te delen, ideeën en ervaringen uit te wisselen met anderen.

We proberen Ecologisch Bouwen te bevorderen door middel van het geven van advies en de uitvoer van een verscheidenheid aan cursussen, die variëren naar gelang de inhoud en vorm van een project.

Onder leiding van Christo Markham hebben we,in Nederland en andere landen in Europa verschillende cursussen georganiseerd, en aan deelgenomen.

Als u geïnteresseerd bent in deelname in, of organisatie van een cursus, of realisatie van een project, dan kunt u contact opnemen met Christo Markham, of zijn webpagina bezoeken: www.buildingtraditions.eu